Από την αξιολόγηση στην διδασκαλία

Post

«Ειδική Αγωγή: Σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες κατάλληλα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

Αιτήσεις από 15 Ιανουαρίου μέχρι πλήρωσης των θέσεων
Μοριοδοτούµενο στην Ειδική Αγωγή & στη Γενική Εκπαίδευση
Διάρκεια: 22 Φεβρουαρίου 2021 - 20 Δεκεμβρίου 2021
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής –
Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συμπληρώστε την αίτηση εδώ


Πληροφορίες

To 10μηνο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής «Ειδική Αγωγή: Σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες κατάλληλα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία της Επιστημονικά Υπεύθυνης Σωτηρίας Τζιβινίκου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή: Σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες κατάλληλα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» φιλοδοξεί να συμβάλει στην εξοικείωση με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αξιολόγηση και παρέμβαση όλων εκείνων που εργάζονται και εκείνων που επιθυμούν να εργαστούν στην προσχολική και δημοτική εκπαίδευση τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική, ως εκπαιδευτικοί ή ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το πρόγραμμα έχει γενικό σκοπό την εξειδίκευση στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία σχετικά με την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή. Η ανάγκη ανάπτυξης και χρήσης των ψηφιακών εργαλείων είναι ανεξάρτητη από τις συνθήκες, καθώς θα γινόταν σε κάθε περίπτωση, οι συνθήκες βέβαια της πανδημίας δημιούργησαν νέες υψηλές προτεραιότητες ένταξής τους στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

Τηλεφωνική επικοινωνία για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:
Σταθερό τηλέφωνο: 2421074884
Κινητό τηλέφωνο: 698 7787911 / 698 7787912


 • H επιμόρφωση στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες εκπαίδευσης, σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • H εξειδίκευση σε ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης.
 • H εξειδίκευση σε διαδικασίες παρεμβάσεων για την άμβλυνση των δυσκολιών μάθησης, μέσω ψηφιακών εργαλείων και συνεχούς παρακολούθησης της προόδου, με αυτοματοποιημένες ψηφιακές διαδικασίες, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για κάθε μαθητή, και την προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕ­ ΑΥ
 2. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ
 3. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
 4. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης (προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας)
 5. Ψυχολόγους
 6. Λογοθεραπευτές
 7. Εργοθεραπευτές
 8. Κοινωνικούς Λειτουργούς
 9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
 10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

 

Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης:
A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής
Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189) (λεπτομέρειες εδώ)
Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες. Και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188) (λεπτομέρειες εδώ)
Δ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευ­ σης, νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398) (λεπτομέρειες εδώ)
Ε) 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ)
ΣΤ) Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σχολικής Ζωής, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4183/28.09.2020, Τεύχος B’, Άρθρο 4).

Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 840 ώρες διδασκαλίας, σε 10 μήνες. Ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 60 ECTS.

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος: 22 Φεβρουαρίου 2021
Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος: 20 Δεκεμβρίου 2021

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4653/2020.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 800 €, το οποίο είναι άθροισμα 2 επιμέρους ποσών:

Δίδακτρα μαθημάτων (400 €) + Διδακτικό Υλικό (400 €) = 800 €

Βασικό μέλημα του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της συμμετοχής όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, με δόσεις και εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, η αποπληρωμή γίνεται με πολλαπλούς τρόπους και προσφέρονται εκπτώσεις στα δίδακτρα των μαθημάτων, ως εξής:

*Διδακτικό Υλικό: Προσφέρεται πρόσβαση στο οικοσύστημα Alearning, που περιλαμβάνει πλήθος ψηφιακών εργαλείων ανίχνευσης και αξιολόγησης, καθώς και πολύ μεγάλη συλλογή διδακτικού υλικού, η οποία συνεχώς αναπτύσσεται και ανανεώνεται. Η αγορά γίνεται απευθείας από την εταιρεία-παραγωγό του σχετικού υλικού (Λεπτομέρειες θα δοθούν στη διάρκεια του προγράμματος).

3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (έκπτωση 25% στα δίδακτρα μαθημάτων):
α) στην περίπτωση ομαδικής εγγραφής 3 ατόμων και πάνω,
β) σε όλους όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων του ΠΤΕΑ και των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών (ΠΤΕΑ και ΕΑΠΠΤΕΑ).
4η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (έκπτωση 12% στα δίδακτρα μαθημάτων): Η έκπτωση αυτή προσφέρεται στα μέλη πολύτεκνων, τριτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, στους ανέργους, τους ανθρώπους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και τους φοιτητές.

Σημείωση 1. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μόνο μία εκπτωτική κατηγορία.

Σημείωση 2. Ακύρωση αίτησης και επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέχρι την ημέρα έναρξης του προγράμματος.

Η κατάθεση της προκαταβολής των διδάκτρων και των υπολοίπων δόσεων που αφορούν τα δίδακτρα, γίνεται στον λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Alpha Bank.

Ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της Alpha Bank είναι: GR 6401403100310002002020935.

Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου και οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος 4165.0152.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

 • Webinars που ακολουθούν τις αρχές της Σύγχρονης εξ απο­στάσεως εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων. Είναι μια εξαιρετικά φιλική διαδικασία προς τους επιμορφούμενους, με συνεχή τεχνική υποστήριξη.
 • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με πλούσιο ακαδημαϊκό και εμπειρικό υλικό, η μελέτη του οποίου γίνεται με ευέ­ λικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες των επιμορφούμενων.
 • Βιντεομαθήματα που παράγονται από την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και είναι διαθέσιμα συνεχώς προς τους επιμορφούμενους.
 • Workshops για τη διαδραστική παρουσίαση και επίδειξη εργαλείων και τεχνικών.
 • Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των επιμορφούμενων: Οι επιμορ­φούμενοι θα κληθούν να εκπονήσουν 2 σύντομες εργασίες με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων αξιολόγησης και του διδακτικού υλικού του προγράμματος. 
 • Προαιρετική επέκταση των εργασιών (μετά από επιλογή από την επιστημονική υπεύθυνη): Προσφέρεται εποπτεία.


Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Δείτε επίσης

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

Γονείς και Μαθησιακές Δυσκολίες: Πώς διαχειριζόμαστε τις Μαθησιακές Δυσκολίες στο σπίτι

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες:
«Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία:
Detroit & ΛαΤω»

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

«Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία»

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

Γενικά και Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγούς