Post

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Γενικά και Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγού

Αιτήσεις από 23 Αυγούστου μέχρι πλήρωσης των θέσεων
Μοριοδοτούµενο στην Ειδική Αγωγή & στη Γενική Εκπαίδευση
Διάρκεια: 4 Οκτωβρίου 2021 - 7 Ιουλίου 2022
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής –
Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συμπληρώστε την αίτηση εδώ


Οι νέες συνθήκες στην εκπαίδευση, που προκύπτουν τόσο από τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, καθώς και από τις σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, δημιουργούν την ανάγκη για ενημέρωση και σε βάθος επιμόρφωση όλων των στελεχών της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, στα σχετικά θέματα.

Οι δυσκολίες μάθησης και όλα τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και μάθησης, είναι ένα θέμα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα και τα τελευταία χρόνια έχει έναν επίκαιρο χαρακτήρα. Οι δυσκολίες αυτές έχουν σημαντικές ως δραματικές επιπτώσεις στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και αυτό αποτυπώνεται με τη μορφή της υποεπίδοσης στα βασικά γνωστικά πεδία με έμφαση στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Είναι καθολικά αποδεκτό, ότι το δικαίωμα κάθε παιδιού στην επιτυχία περνά μέσα από το δικαίωμά του στην ανάγνωση. Η ενίσχυση της αναγνωστικής δεξιότητας αποτελεί ίσως την ισχυρότερη υποστήριξη κάθε παιδιού και τη μετατρέπει σε μοχλό προσωπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η έκθεση των παιδιών και των ενηλίκων στη σχολική αποτυχία, οδηγεί σε σημαντική απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου σε επίπεδο κοινωνίας. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης είναι κεφαλαιώδους σημασίας και το σχολείο, διά της διδασκαλίας που παρέχει στους μαθητές του, αναδεικνύεται στον κυρίαρχο παράγοντα υποστήριξης των δικαιωμάτων των ανθρώπων.

Ταυτόχρονα με την ανάγνωση και τη γραφή και ο μαθηματικός λογισμός συμπληρώνει τις βασικές δεξιότητες που είναι απολύτως απαραίτητες τόσο κατά τη σχολική ζωή όσο και κυρίως αποτελούν τους πυλώνες ανάπτυξης των προσαρμοστικών δεξιοτήτων στο σύγχρονο και πολυσύνθετο κοινωνικό πλαίσιο.

Έτσι, η εκπαίδευση είναι το πεδίο όπου οι δυσκολίες αυτού του τύπου, ανιχνεύονται, αξιολογούνται και βεβαίως αντιμετωπίζονται. Ωστόσο, στην Ελληνική πραγματικότητα αυτό είναι ζητούμενο, καθώς είναι μεγάλη η ανάγκη σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που να είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές.

Το παρόν, λοιπόν, πρόγραμμα, έρχεται να προσφέρει σύγχρονη και αποτελεσματική εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς κυρίως, της προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα αυτούς που χρειάζονται επικαιροποίηση των γνώσεών τους και βέβαια αυτούς που για διάφορους λόγους δεν έχουν εκπαιδευτεί σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο στα θέματα αυτά.

 

Τηλεφωνική επικοινωνία για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:
Σταθερό τηλέφωνο: 2421074884 (γραφείο επιστημονικής υπεύθυνης)
Κινητό τηλέφωνο: 698 7787911 | 698 7787912 | 690 8677780


O βασικός σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικών παιδαγωγών, τόσο των υπηρετούντων ως αναπληρωτές, όσο και των μονίμων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλες τις δομές της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, όπως των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών. Επίσης, την επαγγελματική ανάπτυξη των λογοθεραπευτών και των ψυχολόγων που ενδιαφέρονται για ψυχοεκπαιδευτικά θέματα.

 • Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λά­βει στις προπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με γενικά και ειδικά θέματα ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας στην ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση
 • Η σε βάθος και έκταση επιμόρφωση των μη εχόντων πρότερη γνώση σχετική με τα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών, δυ­σκολιών μάθησης και γενικότερα των ενδεχόμενων εμποδίων πρόσβασης των μαθητών στη μάθηση
 • Η θεωρητική κατάρτισητων συμμετεχόντων στα θέματα των προσεγγίσεων στην ανίχνευση, αξιολόγηση και διδακτική αντι­μετώπιση των δυσκολιών μάθησης, στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά
 • Η εξάσκηση και εφαρμογή των παραπάνω στην εκπαιδευτική πράξη

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕΑΥ
 2. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης
 3. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
 4. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης (Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας)
 5. Ψυχολόγους
 6. Λογοθεραπευτές
 7. Εργοθεραπευτές
 8. Κοινωνικούς Λειτουργούς
 9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
 10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβά­νουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής.
 • Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189) (λεπτομέρειες ΕΔΩ).
 • Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες. Και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188) (λεπτομέρειες ΕΔΩ).
 • Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, νόμος 4547/2018, (σελ.8395 και 8398) (λεπτομέρειες ΕΔΩ).
 • Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ): παρόν πρόγραμμα μοριοδοτείται με τον μέγιστο αριθμό μορίων 2. 
 • Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σχολικής Ζωής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4183/28.09.2020, Τεύχος B’, Άρθρο 4).
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ.

Το κόστος του προγράμματος είναι 500 € σε 3 δόσεις:

1η δόση: 200€ καταβολή με την αίτηση
2η δόση: 200€ Ιανουάριος 2022
3η δόση: 100€ Μάιος 2022

Βασικό μέλημα του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της συμμετοχής όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, με δόσεις και εκπτώσεις.
Έτσι, επιπλέον προσφέρεται έκπτωση 20% επί των 500€, δηλαδή τελικό ποσό 400€, στις κατηγορίες:

 • εφάπαξ αποπληρωμή του συνολικού ποσού, (400€, με την αίτηση)
 • κοινωνικά κριτήρια (2 δόσεις) όπως:

– ΑμΕΑ,
– κάτοιχοι κάρτας νέων,
– ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και άνω από την ίδια επιχείρηση ή φορέα, ή εχόντων συγγενική σχέση,
– όσοι έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, συμπεριλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
– απόφοιτοι ΠΤΕΑ και Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
– όσοι έχουν παρακολουθήσει άλλα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1η δόση: 200€ καταβολή με την αίτηση
2η δόση: 200€ Μάιος 2022

Σημείωση: Ακύρωση αίτησης και επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέχρι την ημέρα έναρξης του προγράμματος.

 

Συμπληρώστε την αίτηση εδώΔείτε επίσης

Post Επιστημονικά θέματα

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες:
«Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία:
Detroit & ΛαΤω»

Post Επιστημονικά θέματα

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία

Post Επιστημονικά θέματα

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Γενικά και Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγού

Post Επιστημονικά θέματα

Alearning