Γονείς


Μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθητές που έχουν δυσκολίες αποκωδικοποίησης, δηλαδή έχουν ειδική μαθησιακή δυσκολία τύπου…

Δυσλεξία

Ο πρόσφατος επαναπροσδιορισμός της δυσλεξίας από την Orton Society, ο οποίος αντανακλά την…

Δυσαριθμησία

Η δυσαριθμησία περιλαμβάνει δυσκολίες όπως στην εκμάθηση μαθηματικών εννοιών, δυσκολία στη…