Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Post

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Η διαταραχή αυτή μπορεί να εμφανιστεί και χωρίς υπερκινητικότητα. Τα συμπτώματα πρέπει να έχουν αρχίσει μετά τα 5 χρόνια και να έχουν διάρκεια πάνω από έξι μήνες.

Βασικά χαρακτηριστικά της διαταραχής είναι η έντονη και εμμένουσα υπερδραστηριότητα. Επίσης, παρατηρείται παρορμητικότητα, μικρή διάρκεια προσοχής, συναισθηματική διέγερση, χαμηλή αντοχή στην αποτυχία, ενώ κάποιες φορές και αντικοινωνική συμπεριφορά. Υποχωρεί στην εφηβεία, αλλά παραμένουν τα προβλήματα μάθησης και κοινωνικότητας.
Παρορμητικότητα
Το παιδί δεν σκέφτεται πριν κάνει κάτι. Αλλάζει συνεχώς δραστηριότητες. Δεν μπορεί να οργανώσει τις δραστηριότητές του. Δεν μπορεί να κρατήσει τη σειρά σε ομαδικά παιχνίδια ή κοινές δραστηριότητες της τάξης.
Υπερκινητικότητα
Το παιδί πολύ συχνά τρέχει εδώ κι εκεί. Σκαρφαλώνει. Δεν μπορεί να καθίσει στη θέση του χωρίς να κινείται συνέχεια, ακόμη κι όταν του γίνονται παρατηρήσεις. Συμπεριφέρεται σαν «νευρόσπαστο – κουρδισμένο». Κινείται υπερβολικά και κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Χαρακτηριστικά παιδιού- στο σπίτι
Το παιδί στο σπίτι του συνήθως είναι σαν σβούρα, δεν μπορεί να καθίσει ήσυχο, δεν συμμορφώνεται σε περιορισμούς και απαγορεύσεις, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, παρατηρούνται δυσκολίες στον ύπνο και κάποιες φορές επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά.
Χαρακτηριστικά παιδιού- στο σχολείο
Στο πλαίσιο του σχολείου, το παιδί με ΔΕΠΥ έχει πιο ήπιες εκφάνσεις των χαρακτηριστικών του. Έτσι, συνήθως είναι πολύ φλύαρο, ανήσυχο, εκνευρίζεται συνεχώς, δεν συγκεντρώνεται, δεν μπορεί να προσέξει στο μάθημα, δεν συμμορφώνεται σε περιορισμούς και απαγορεύσεις, έχει χαμηλές σχολικές επιδόσεις, και δυσκολεύεται με τις κοινωνικές του σχέσεις, δεν μπορεί να κάνει φίλους και εμπλέκεται σε συγκρούσεις. 

 

Δείτε επίσης

Post Επιστημονικά θέματα

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες:
«Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία:
Detroit & ΛαΤω»

Post Επιστημονικά θέματα

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία

Post Επιστημονικά θέματα

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Γενικά και Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγού

Post Επιστημονικά θέματα

Alearning