Από την αξιολόγηση στην διδασκαλία

Post

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Μοριοδοτούµενο στην Ειδική Αγωγή & στη Γενική Εκπαίδευση
Διάρκεια: 550 ΩΡΕΣ
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής –
Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πληροφορίες

To 9μηνο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία» πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία της Επιστημονικά Υπεύθυνης Σωτηρίας Τζιβινίκου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία» δίνει έμφαση στη δημιουργία προσωπικής βιβλιοθήκης υλικού-έτοιμου προς χρήση στις δεξιότητες αποτελεσματικής χρήσης των σύγχρονων αποθετηρίων (ψηφιακών τραπεζών) που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά υλικά και μαθησιακά αντικείμενα, όπως είναι τα σχέδια διδασκαλίας και το διδακτικό υλικό. Ο βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικών παιδαγωγών, τόσο των υπηρετούντων ως αναπληρωτές, όσο και των μονίμων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλες τις δομές της προσχολικής, Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, όπως των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών. Επίσης, την επαγγελματική ανάπτυξη των ειδικοτήτων που εντάσσονται στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ενδιαφέρονται (ως οφείλουν) για ψυχοεκπαιδευτικά θέματα.

Τηλεφωνική επικοινωνία για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:
Σταθερό τηλέφωνο: 2421074884
Κινητό τηλέφωνο: 698 7787911 / 698 7787912


 • Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με την ειδική αγωγή, και ιδιαίτερα με τις μαθησιακές δυσκολίες και τη διαφοροποίησή τους από άλλες παρόμοιες δυσκολίες/διαταραχές.
 • Η σε βάθος και έκταση επιμόρφωση των μη εχόντων πρότερη γνώση σχετική με τα αντίστοιχα θέματα.
 • Η θεωρητική και εμπειρική ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τα θέματα της ανίχνευσης, της αξιολόγησης, και του σχεδιασμού παρεμβάσεων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη και το τμήμα ένταξης, στα βασικά γνωστικά αντικείμενα της ανάγνωσης, γραφής και των μαθηματικών.
 • Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών (μελλοντικών, αναπληρωτών και μονίμων) καθώς και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση όχι στις δυσκολίες των μαθητών μόνο, αλλά στην προσαρμογή της διδασκαλίας σε κάθε μαθητή.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕ­ ΑΥ 
 2. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ 
 3. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης 
 4. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης (προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας)  
 5. Ψυχολόγους 
 6. Λογοθεραπευτές 
 7. Εργοθεραπευτές 
 8. Κοινωνικούς Λειτουργούς 
 9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) 
 10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων 

 

Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης:
A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής
Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189) (λεπτομέρειες εδώ)
Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες. Και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188)  (λεπτομέρειες εδώ)
Δ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευ­ σης, νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398) (λεπτομέρειες εδώ)
Ε) 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ)

Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 550 ώρες διδασκαλίας, σε 9 μήνες. Ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4653/2020.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

 • Webinars που ακολουθούν τις αρχές και της Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων Είναι μια εξαιρετικά φιλική διαδικασία προς τους επιμορφούμενους, με συνεχή τεχνική υποστήριξη.
 • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με πλούσιο ακαδημαϊκό και εμπειρικό υλικό, η μελέτη του οποίου γίνεται με ευέ­ λικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες των επιμορφούμενων.
 • Βιντεομαθήματα που παράγονται από την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και είναι διαθέσιμα συνεχώς προς τους επιμορφούμενους.
 • Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των επιμορφούμενων: Οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να εκπονήσουν 2 σύντομες ερ­ γασίες που είναι προσανατολισμένες σε προτάσεις χρήσης του διδακτικού υλικού που περιλαμβάνει το πρόγραμμα.
 • Προαιρετική επέκταση των εργασιών (μετά από επιλογή από την επιστημονική υπεύθυνη): Προσφέρεται εποπτεία για την εκπόνηση μικρών ερευνητικών εργασιών που θα καλύπτουν τα προαπαιτούμενα προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή επιστημονικά συνέδρια.

  

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔείτε επίσης

Post Επιστημονικά θέματα

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες:
«Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία:
Detroit & ΛαΤω»

Post Επιστημονικά θέματα

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία

Post Επιστημονικά θέματα

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Γενικά και Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγού

Post Επιστημονικά θέματα

Alearning