Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών του Σεμιναρίου                    

                                   


 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Το ετήσιο πρόγραμμα "Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & στα Μαθηματικά" είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο (Τροπολογία Φίλη και Τροπολογία Γαβρόγλου)

Συνεπώς, οι κάτοχοι του πιστοποιητικού παρακολούθησης αυτού, έχουν όλα τα ευεργετήματα του νόμου, α) ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης β) μοριοδότηση

Βασικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και όλων των επαγγελματιών που έχουν σχέση ή επιθυμούν να έχουν σχέση με τις διαδικασίες αξιολόγησης, και υποστήριξης των μαθητών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες μάθησης, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, επιστημονικά τεκμηριωμένων, αλλά πολύ φιλικών προς τους χρήστες.

Το πρόγραμμα προσφέρει κριτήρια ανίχνευσης και αξιολόγησης (βασισμένα στην προσέγγιση curriculum based assessment), καθώς και έτοιμο προς χρήση διδακτικό υλικό, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τον ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ και παρόμοιων υποστηρικτικών σχολικών και μη τυπικών σχολικών δομών.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:
 • Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης και σχεδιασμού παρεμβάσεων και διδασκαλίας για τη ΓΛΩΣΣΑ & τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε σχολικό υποστηρικτικό πλαίσιο, Τμήμα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Κέντρο Υποστήριξης, για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
 • Η προσφορά στους συμμετέχοντες έτοιμου προς χρήση διδακτικού υλικού για τη διδακτική υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
 • Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων στην ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών σε σχολικό επίπεδο
 • Η εξειδίκευση σχετικά με τις διαδικασίες αρχικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης, με τα προσφερόμενα από το πρόγραμμα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία είναι ερευνητικά τεκμηριωμένα
 • Η εξειδίκευση στα σχέδια διδασκαλίας και το αντίστοιχο προσφερόμενο διδακτικό υλικό
 • Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με τα θέματα αναγνωστικών / μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής
 • Η εξειδίκευση στην ενσωμάτωση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ στη διδασκαλία ή/και παρέμβαση για την ενίσχυση της αναγνωστικές δεξιότητας
 • Η εξειδίκευση και η παροχή δικαιώματος χρήσης στη συλλογή στρατηγικών για την ενίσχυση όλων των παραγόντων της ανάγνωσης
Σε ποιους απευθύνεται                                                        
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 1. Ειδικούς Παιδαγωγούς
 2. Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης
 3. Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων
 4. Ψυχολόγους
 5. Λογοθεραπευτές
 6. Εργοθεραπευτές
 7. Κοινωνικούς Λειτουργούς
 8. Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό

Τρόποι υποβολής αίτησης
(κάνετε κλικ σε έναν από τους παρακάτω τύπους αίτησης)
Ι) online αίτηση
ΙΙ) αίτηση σε word

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18/05/2018

Σε περίπτωση που επιλέξετε την αίτηση σε word, παρακαλούμε να την αποστείλετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
e-mail: glossa-math_tzivinikou@uth.gr
φαξ: 24210 06487

Τα δικαιολογητικά είναι: α) ταυτότητα, β) πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών γ) αποδεικτικό κατάθεσης προκαταβολής δ) (αν υπάρχουν) δικαιολογητικά για ένταξη στις εκπτωτικές κατηγορίες

Στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κ. Τζιβινίκου Σωτηρίας:
• E-mail: glossa-math_tzivinikou@uth.gr
• Τηλέφωνο γραφείου: 2421074884
• Κινητό τηλέφωνο: 6908677780 & 6977301213 & 6986021708

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου
Νέο κτίριο Γρ. 11Α
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος

Στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:
• Email: learning@uth.gr
• Τηλέφωνα 24210 06366 ώρες γραφείου

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται από τα δίδακτρα των μαθημάτων και το κόστος του διδακτικού πακέτου των 11 βιβλίων (ebooks) (5 για την ανάγνωση και 6 για τα μαθηματικά). Τα δίδακτρα των μαθημάτων είναι 650 ευρώ και το διδακτικό πακέτο κοστίζει 350 ευρώ. Έτσι, το κόστος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Βασικό μέλημα του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της συμμετοχής όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, με σημαντικές εκπτώσεις και δόσεις στα δίδακτρα.

Συγκεκριμένα οι εκπτώσεις που προσφέρονται είναι οι εξής:

 • 1η περίπτωση: δίδακτρα 550 ευρώ (έκπτωση πάνω από 15%). Η έκπτωση αυτή προσφέρεται στα μέλη Πολύτεκνων και Τριτέκνων Οικογενειών, στους ανέργους, τους ανθρώπους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και τους φοιτητές (εκτός των φοιτητών ΠΤΕΑ)
 • 2η περίπτωση: δίδακτρα 450 ευρώ (έκπτωση πάνω από 30%). Η έκπτωση αυτή προσφέρεται όταν γίνεται εφάπαξ καταβολή διδάκτρων, όταν γίνεται ομαδική εγγραφή 3 και πάνω ατόμων, καθώς και σε όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης.

Οι χρηματικές καταβολές γίνονται:

Α. Απρίλιος/Μάιος 2018: Αίτηση συμμετοχής, 300 ευρώ δίδακτρα

Β. Σεπτέμβριος 2018: αποπληρωμή διδακτικού πακέτου, 350 ευρώ

Γ. Ιανουάριος 2019: αποπληρωμή διδάκτρων, 350 ευρώ ή ανάλογα με το ποσό που διαμορφώνεται από την προσφερόμενη έκπτωση (250 ευρώ ή 150 ευρώ)

Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για μία μόνο κατηγορία, π.χ. την κατηγορία με την υψηλότερη έκπτωση, ή την κατηγορία την οποία ο ίδιος θα επιλέξει.

Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση της προκαταβολής, 300 ευρώ και της αποστολής του αποδεικτικού κατάθεσης στο fax 24210 06487 ή στο mail glossa-math_tzivinikou@uth.gr ή απευθείας στην Γραμματεία της Σ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η κατάθεση της προκαταβολής και των υπολοίπων δόσεων γίνεται στον λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Alpha Bank.

Ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) είναι: GR 6401403100310002002020935

Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου και οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος 4165.0087