Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά

Post

«Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά»

Μοριοδοτούµενο στην Ειδική Αγωγή & στη Γενική Εκπαίδευση
Διάρκεια: 20 Μαΐου 2021 - 20 Δεκεμβρίου 2021
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής –
Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συμπληρώστε την αίτηση εδώ


To 7μηνο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά» πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία της Επιστημονικά Υπεύθυνης Σωτηρίας Τζιβινίκου.

Γιατί το πρόγραμμά μας στοχεύει… Στη βελτίωση των επαγγελματικών γνώσεων όλων εκείνων που εργάζονται και εκείνων που επιθυμούν να εργαστούν στην Ειδική Αγωγή (Προσχολική, Α/βάθμια & Β/βαθμια εκπαίδευση) τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη, ως εκπαιδευτικοί ή ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


ONLINE ΑΙΤΗΣΗ


ΑΙΤΗΣΗ WORD

Τηλεφωνική επικοινωνία για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:
Σταθερό τηλέφωνο: 2421074884
Κινητό τηλέφωνο: 698 7787911 / 698 7787912 / 690 8677780


Ο προβληματισμός….

Οι νέες πρωτόγνωρες συνθήκες εκπαίδευσης, όπως η εξ αποστάσεως εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών όλων των βαθμίδων, μαθητών με πολλαπλές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και ταυτόχρονα η έλλειψη του κατάλληλου διδακτικού υλικού, για αποτελεσματική διδασκαλία και εκπαίδευση, πολλαπλασιάζουν τις ανάγκες των στελεχών της εκπαίδευσης, των ίδιων των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για συνεχή, φιλική αλλά έγκυρη επιμόρφωση και προσωπική ανάπτυξη.

Η πρόταση…
Το παρόν πρόγραμμα!

Γιατί το πρόγραμμά μας στοχεύει… Στη βελτίωση των επαγγελματικών γνώσεων όλων εκείνων που εργάζονται και εκείνων που επιθυμούν να εργαστούν στην Ειδική Αγωγή (Προσχολική, Α/βάθμια & Β/βαθμια εκπαίδευση) τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη, ως εκπαιδευτικοί ή ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Γιατί το πρόγραμμα προσφέρει…

Έγκυρη επιστημονική γνώση σχετικά με την ειδική αγωγή, και ιδιαίτερα με τις μαθησιακές δυσκολίες και τη διαφοροποίησή τους από άλλες παρόμοιες δυσκολίες/διαταραχές
Εργαλεία αξιολόγησης για τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας και των Μαθηματικών (για νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο) • 10 τόμους με διδακτικό υλικό για παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά (για νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο)
Εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σχετικά με τις εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και ειδικών παιδαγωγών, με έμφαση στην εξοικείωση με τους τρόπους χρήσης του προσφερόμενου διδακτικού υλικού στη διδασκαλία με εκπαιδευτικές πλατφόρμες.
Εκπαιδευτές – καθηγητές με σημαντική παρουσία στο πανεπιστήμιο και στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης.

Από τη θεωρία στην πράξη της Ειδικής Αγωγής

Συνοπτικά οι θεματικές του προγράμματος

1. Επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση σχετικά με τα θέματα ανίχνευσης και εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ μέσα στην Τυπική Τάξη, το Τμήμα Ένταξης ή άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο.
2. Θεωρητικά μαθήματα και εφαρμογές σχετικά με τη διδασκαλία και αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε μαθητές ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ στα βασικά γνωστικά αντικείμενα, μέσα στην Τυπική Τάξη, το Τμήμα Ένταξης ή άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο.
3. Τηλεδιασκέψεις / webinars με επιστημονικές διαλέξεις σχετικά με τη θεματολογία του προγράμματος
4. Βιντεομαθήματα από τους διδάσκοντες και την ακαδημαϊκή υπεύθυνη, συνοδευτικά και επεξηγηματικά των θεωρητικών μαθημάτων.
5. Διδακτικό πακέτο με ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. Το διδακτικό αυτό πακέτο αποτελείται από υλικό έτοιμο προς χρήση, τόσο για την ανάγνωση όσο και για τα μαθηματικά. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στην τυπική τάξη στο πλαίσιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όσο και για την υποστηρικτική/συμπληρωματική διδασκαλία των μαθητών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη διδασκαλία της τάξης τους και χρειάζονται υποστήριξη είτε εξατομικευμένη είτε στο τμήμα ένταξης.
6. Πρακτική γνώση και εξάσκηση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

1. Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕΑΥ
2. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ
3. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
4. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης (προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας)
5. Ψυχολόγους
6. Λογοθεραπευτές
7. Εργοθεραπευτές
8. Κοινωνικούς Λειτουργούς
9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

 

Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής

Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)

Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.
Και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους
επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή
(σελ 188) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)

Δ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευ­σης, νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398) (λεπτομέρειες ΕΔΩ)

Ε) 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Με την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων, οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και συγκεκριμένα στην αξιολόγηση και τις παρεμβάσεις με τη χρήση διδακτικού υλικού και στρατηγικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο επιστημονικής μακρόχρονης έρευνας.

Ο φόρτος εργασίας του προγράμματος αντιστοιχεί σε 30 ΕCTS, ενώ οι ώρες διδασκαλίας είναι 420 και αναπτύσσονται σε 7 μήνες (Μάιος 2020 ‐ Δεκέμβριος 2021)

Το κόστος του προγράμματος είναι 550 €, το οποίο αποτελεί άθροισμα 2 επιμέρους ποσών:

Δίδακτρα μαθημάτων (300 €) + Διδακτικό Πακέτο 8 Βιβλίων (eBooks) (250 €) = 550€

Γίνονται εκπτώσεις στα δίδακτρα (17%) και στο Διδακτικό Πακέτο των 8 Βιβλίων (20%)

Βασικό μέλημα του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της συμμετοχής όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, με δόσεις και εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, η αποπληρωμή γίνεται με πολλαπλούς τρόπους και προσφέρονται εκπτώσεις στα δίδακτρα των μαθημάτων, και στο Διδακτικό Πακέτο (eBooks) ως εξής:

Σημείωση: Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μία εκπτωτική κατηγορία.

Στους συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρεται διδακτικό πακέτο περίπου 3.000 σελίδων, οργανωμένο σε 2 συλλογές 8 ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books).

α. Συλλογή 4 βιβλίων (e-books) με στρατηγικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στη ΓΛΩΣΣΑ για παιδιά και μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

1. Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα-Φωνημική & Φωνολογική Επίγνωση

2. Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα-Λεξιλόγιο & Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

3. Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα-Αναγνωστική Κατανόηση & Ευχέρεια

4. Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα-Γραφή & Διδακτικές Εφαρμογές

 

β. Συλλογή 6 βιβλίων (e-books) με στρατηγικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ για παιδιά και μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

1. Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά-Πρώτες Μαθηματικές Έννοιες

2. Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά-Βασικές Αριθμητικές Πράξεις (Φυσικοί Αριθμοί)

3. Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά-Κλάσματα & Δεκαδικοί Αριθμοί (Μη Αρνητικοί Ρητοί Αριθμοί)

4. Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά-Στρατηγικές Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔείτε επίσης

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

Γονείς και Μαθησιακές Δυσκολίες: Πώς διαχειριζόμαστε τις Μαθησιακές Δυσκολίες στο σπίτι

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες:
«Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία:
Detroit & ΛαΤω»

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

«Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία»

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

Γενικά και Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγούς