Post

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων»

Νέος Κύκλος 2019-2020 με εξειδίκευση (χορήγηση και ερμηνεία) στα ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ.


Συμπληρώστε την αίτηση εδώ


Η ετήσια επιμόρφωση Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων» πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία της Επιστημονικά Υπεύθυνης Σωτηρίας Τζιβινίκου.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες: εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων» αποτελεί η εξειδίκευση (χορήγηση και ερμηνεία) στα ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ, που σχετίζονται με την μαθησιακή επάρκεια, η οποία αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για μελλοντική επιτυχία ή αποτυχία σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, την εκτίμηση του προφορικού λόγου, και την εκτίμηση της μαθηματικής επάρκειας, που είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση και διάγνωση-διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στο γενικό πλαίσιο των δυσκολιών μάθησης και την ανάδειξη του ιδιαίτερου μαθησιακού προφίλ απαραίτητου στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης. Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (research-based) για παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες μάθησης, με την αξιοποίηση και των δεδομένων που προκύπτουν από τη χορήγηση των ψυχομετρικών αυτών εργαλείων.

 

Τηλεφωνική επικοινωνία για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:
Σταθερό τηλέφωνο: 2421074884
Κινητό τηλέφωνο: 698 7787911 / 698 7787912


 • Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με τα θέματα σχολικής ψυχολογίας, μαθησιακών δυσκολιών, ειδικής αγωγής κ.α..
 • Η εμβάθυνση σε εξειδικευμένα θέματα μέτρησης, εκτίμησης, αξιολόγησης παιδιών και εφήβων, ψυχομετρίας, εκπαιδευτικής αξιολόγησης και διάγνωσης-διαφοροδιάγνωσης.
 • Η εξειδίκευση στα έξι ψυχομετρικά εργαλεία, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με βιωματικού τύπου εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.
 • Η εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και η πρακτική άσκηση επί των θεμάτων που πραγματεύεται το πρόγραμμα.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Ειδικούς Παιδαγωγούς *
 2. Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης *
 3. Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων *
 4. Ψυχολόγους *
 5. Λογοθεραπευτές *
 6. Εργοθεραπευτές *
 7. Κοινωνικούς Λειτουργούς *
 8. Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό *

* γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες-Ειδική Αγωγή, σε θέματα ψυχομετρίας και σχεδιασμού προγραμμάτων παρέμβασης για άτομα με μαθησιακές ή/και άλλες δυσκολίες. Επιπλέον με την περάτωση του προγράμματος, παρέχεται η άδεια χρήσης/χορήγησης των έξι(6) τεστ.

Οι 900 ώρες φόρτου εργασίας αντιστοιχούν σε 60 ΕCTS μονάδες.

Το πρόγραμμα Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων» καλύπτει όλα τα προαπαιτούμενα του νόμου. Συνεπώς οι κάτοχοι του πιστοποιητικού παρακολούθησης αυτού, έχουν όλα τα ευεργετήματα του νόμου, α) ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης β) μοριοδότηση.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με τα μέλη που απαρτίζουν την επιστημονική και συγγραφική ομάδα να διαθέτουν εξέχουσα εμπειρία και δραστηριοποίηση σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την εκάστοτε συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης βεβαιώνοντας τα αποκτηθέντα προσόντα αποσκοπώντας στη διευκόλυνση ευρέσεως εργασίας.

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται αθροιστικά από τα δίδακτρα των μαθημάτων και το κόστος των ψυχομετρικών εργαλείων, τα οποία παρέχονται σε έντυπη μορφή.

Έτσι το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

1η περίπτωση: 900 ευρώ (μαθήματα) + 350 ευρώ (Συνολικό Πακέτο
Ψυχομετρικών Τεστ: 6 τεστ – 9 βιβλία)

2η περίπτωση: 900 ευρώ (μαθήματα) + 250 ευρώ (Επιλογή Ψυχομετρικών
Τεστ: 4 τεστ – 6 βιβλία).*

* Επιλογή Ψυχομετρικών Τεστ

Βασικό μέλημα του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της συμμετοχής όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, με σημαντικές εκπτώσεις και δόσεις ΜΟΝΟ στα δίδακτρα. Οι περιπτώσεις εκπτώσεων είναι οι εξής:

Α. 810 ευρώ (έκπτωση 10%) Κάρτα Νέων, και Ευπαθείς ομάδες (Μέλη Πολύτεκνων και Τριτέκνων Οικογενειών, Άνεργοι, Άνθρωποι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία).

(300 ευρώ προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις, συν η αγορά των Τεστ)

Β. 750 ευρώ στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων

Γ. 750 ευρώ, ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και πάνω, με δόσεις (300 ευρώ προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις, συν η αγορά των Τεστ)

Δ. 650 ευρώ, ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και πάνω, με εφάπαξ καταβολή

E. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, προσφέρεται έκπτωση 33% και το ποσό διαμορφώνεται στα 600 ευρώ.

(300 ευρώ προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις, συν η αγορά των Τεστ)

Η κατάθεση της προκαταβολής των διδάκτρων και των υπολοίπων δόσεων που αφορούν τα δίδακτρα, γίνεται στον λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Alpha Bank.

Ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της Alpha Bank είναι: GR 6401403100310002002020935.

Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου και οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος 4165.0077.

 1. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (Μικρό Detroit) (DTLA-P:3) (4.00 – 7.11 ετών)
 2. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθησιακής επάρκειας (Μεγάλο Detroit) ( DTLA-4) (8.00 – 15.11 ετών)
 3. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω I : 4.00 – 7.11 ετών)
 4. Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας (Λ-α-Τ-ω IΙ 8.00 – 15.11 ετών)
 5. Ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης (4.00 – 7.11 ετών)
 6. Ψυχομετρικό κριτήριο μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης (8.00 – 15.11 ετών)

Σημαντική σημείωση: Τα τεστ παρέχονται σε ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ μαζί με το συνοδευτικό υλικό αξιολόγησης. Ο κάθε επιμορφούμενος κατά τη διάρκεια του προγράμματος παραλαμβάνει όλο το υποστηρικτικό υλικό για τα τεστ και εκπαιδεύεται επί αυτών.

Συμπληρώστε την αίτηση εδώΔείτε επίσης

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

«Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία»

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & Μαθηματικά (Υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων»