Δυσαριθμησία

Δυσαριθμησία

Η δυσαριθμησία περιλαμβάνει δυσκολίες όπως στην εκμάθηση μαθηματικών εννοιών...

περισσότερα
Αναγνωστικές δυσκολίες

Αναγνωστικές δυσκολίες

Οι μαθητές που έχουν δυσκολίες αποκωδικοποίησης, δηλαδή έχουν ειδική μαθησιακή δυσκολία…

περισσότερα
Εξελικτική διαταραχή συντονισμού/δυσπραξία

Εξελικτική διαταραχή συντονισμού/δυσπραξία

Ως ταυτόσημοι χρησιμοποιούνται οι όροι: σύνδρομο αδέξιου παιδιού...

περισσότερα
Δυσλεξία

Δυσλεξία

Ο πρόσφατος επαναπροσδιορισμός της δυσλεξίας από την Orton Society, ο οποίος αντανακλά…

περισσότερα
Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας

Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας

Το Detroit Test μαθησιακής επάρκειας είναι η προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική…

περισσότερα
Χαρακτηριστικά παιδιών <br>με μαθησιακές<br/> δυσκολίες

Χαρακτηριστικά παιδιών
με μαθησιακές
δυσκολίες

Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες συχνά έχει αρκετά σχετικά χαρακτηριστικά, τα οποία…

περισσότερα