Ειδική Διαταραχή του Λόγου ή δυσφασία

Ειδική Διαταραχή του Λόγου ή δυσφασία

Η Ειδική Διαταραχή του Λόγου είναι ανεπάρκεια στις ικανότητες του λόγου...

περισσότερα
Ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών ανά ηλικία

Ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών ανά ηλικία

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών που μπορούν να ταξινομηθούν με…

περισσότερα
Διαταραχή Γραπτής έκφρασης/δυσορθογραφία/δυσγραφία

Διαταραχή Γραπτής έκφρασης/δυσορθογραφία/δυσγραφία

Τα κριτήρια του εγχειριδίου DSM-IV-TR για τη διαταραχή της γραπτής έκφρασης είναι…

περισσότερα
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Η διαταραχή αυτή μπορεί να εμφανιστεί και χωρίς υπερκινητικότητα. Τα συμπτώματα πρέπει…

περισσότερα