Ερωτηματολόγιο

Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης και καταγραφής ψυχοεκπαιδευτικών αναγκών εκπαιδευτικών που διδάσκουν ή έχουν διδάξει μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε μη αστικά-απομακρυσμένα σχολεία

Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης και καταγραφής ψυχοεκπαιδευτικών αναγκών εκπαιδευτικών που διδάσκουν ή έχουν διδάξει μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε μη αστικά-απομακρυσμένα σχολεία

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,

Είναι γνωστό ότι η διδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς. Αυτό εντείνεται στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός είναι ή/και αισθάνεται μόνος στη διαχείριση των σχετικών (και όχι μόνο) προβλημάτων, ιδιαίτερα όταν πραγματικά βρίσκεται σε κάποιο σχολείο που βρίσκεται μακριά από όλες τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης, όπως ΚΕΔΔΥ, σχολικοί σύμβουλοι, κλπ.
Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αναδείξει ορισμένες από τις ιδιαίτερες ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε μη αστικά-απομακρυσμένα σχολεία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν παρόμοια ερευνητικά ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Έτσι, στόχος της παρούσας έρευνας, η οποία αποτελεί μέρος ευρύτερου ερευνητικού project, είναι η καταγραφή των ψυχοεκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, σε μη αστικά-απομακρυσμένα σχολεία. Ως μη αστικό-απομακρυσμένο σχολείο ορίζεται (για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας) κάθε σχολείο που απέχει περισσότερα από 40 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο αστικό κέντρο, ή/και βρίσκεται σε νησί, ή/και σε ορεινή περιοχή ή ακριτική περιοχή.

Σας παρακαλούμε θερμά, να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο, καθώς η συνεργασία σας είναι πολύ σημαντική για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας, και ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην προώθηση των θεμάτων της εκπαίδευσης.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, η συμπλήρωση του είναι εύκολη και απαιτεί μόνο λίγα λεπτά.

Ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας.