Στη συγκεκριμένη τροπολογία περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η εξειδίκευση στην ΕΑΕ για όλους τους κλάδους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατεβάστε τα αρχεία