Post

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & Μαθηματικά (Υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την επιμόρφωση και εκπαίδευση σε θέματα:

Α) εκπαιδευτικής αξιολόγησης και

Β) διδακτικών παρεμβάσεων

για μαθητές με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες.

Απώτερος στόχος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και όλων των επαγγελματιών που έχουν σχέση ή επιθυμούν να έχουν σχέση με τις διαδικασίες αξιολόγησης, και υποστήριξης, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, επιστημονικά τεκμηριωμένων, αλλά πολύ φιλικών προς τους χρήστες.

Το πρόγραμμα προσφέρει κριτήρια ανίχνευσης και αξιολόγησης (βασισμένα στην προσέγγιση curriculum-based assessment), καθώς και έτοιμο προς χρήση διδακτικό υλικό, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τον ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, της ΕΔΕΑΥ, των ΚΕΣΥ καθώς και παρόμοιων υποστηρικτικών σχολικών και μη τυπικών, σχολικών δομών.


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


ONLINE ΑΙΤΗΣΗ


ΑΙΤΗΣΗ WORD

Τηλεφωνική επικοινωνία για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:
Σταθερό τηλέφωνο: 2421074884
Κινητό τηλέφωνο: 698 7787911 / 698 7787912 / 690 8677780


  • Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης και σχεδιασμού παρεμβάσεων και διδασκαλίας για τη ΓΛΩΣΣΑ & τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε σχολικό υποστηρικτικό πλαίσιο, Τμήμα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Κέντρο Υποστήριξης, για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
  • Η προσφορά στους συμμετέχοντες έτοιμου προς χρήση διδακτικού υλικού για τη διδακτική υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
  • Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων στην ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών σε σχολικό επίπεδο
  • Η εξειδίκευση σχετικά με τις διαδικασίες αρχικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης, με τα προσφερόμενα από το πρόγραμμα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία είναι ερευνητικά τεκμηριωμένα
  • Η εξειδίκευση στα σχέδια διδασκαλίας και το αντίστοιχο προσφερόμενο διδακτικό υλικό
  • Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με τα θέματα αναγνωστικών / μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής
  • Η εξειδίκευση στην ενσωμάτωση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ στη διδασκαλία ή/και παρέμβαση για την ενίσχυση της αναγνωστικές δεξιότητας
  • Η εξειδίκευση και η παροχή δικαιώματος χρήσης στη συλλογή στρατηγικών για την ενίσχυση όλων των παραγόντων της ανάγνωσης

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

1. Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕΑΥ
2. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ
3. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης
4. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης
5. Ψυχολόγους
6. Λογοθεραπευτές
7. Εργοθεραπευτές
8. Κοινωνικούς Λειτουργούς
9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

 

Με τη περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων και η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και τις Παρεμβάσεις στη Γλώσσα-Μαθηματικά, με έμφαση σε θέματα ψυχοεκπαιδευτικής αντιμετώπισης με τη χρήση διδακτικού υλικού και την εφαρμογή στρατηγικών. Επιπρόσθετα, παρέχεται άδεια χρήσης για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση του διδακτικού πακέτου που προσφέρεται από το πρόγραμμα. Οι 450 ώρες φόρτου εργασίας αντιστοιχούν σε 30 ΕC T S μονάδες.

Το παρόν πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής

Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189)

Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες. Και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188)

Δ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με τα μέλη που απαρτίζουν την επιστημονική και συγγραφική ομάδα να διαθέτουν εξέχουσα εμπειρία και δραστηριοποίηση σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την εκάστοτε συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης βεβαιώνοντας τα αποκτηθέντα προσόντα αποσκοπώντας στη διευκόλυνση ευρέσεως εργασίας.

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται αθροιστικά από τα δίδακτρα των μαθημάτων και το κόστος του διδακτικού πακέτου των 10 βιβλίων (e-books) (4 για την ανάγνωση και 6 για τα μαθηματικά)

Τα δίδακτρα των μαθημάτων είναι 650 € και το διδακτικό πακέτο, κοστίζει 350 €. Έτσι, το κόστος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.000 €

Βασικό μέλημα του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της συμμετοχής όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, με σημαντικές εκπτώσεις και δόσεις στα δίδακτρα. Οι περιπτώσεις εκπτώσεων είναι οι εξής:

1η περίπτωση: δίδακτρα 550€ (έκπτωση πάνω από 15%). Η έκπτωση αυτή προσφέρεται στα μέλη πολύτεκνων, τριτέκνων και μονογονεϊκων οικογενειών, στους ανέργους, τους ανθρώπους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και τους φοιτητές.

2η περίπτωση: Δίδακτρα 450€ (έκπτωση πάνω από 30%). Η έκπτωση αυτή προσφέρεται α) όταν γίνεται εφάπαξ καταβολή όλου του ποσού των διδάκτρων, β) στην περίπτωση ομαδικής εγγραφής 3 ατόμων και πάνω, γ) σε όλους όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, συμπεριλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, δ) στους απόφοιτους του ΠΤΕΑ.

Σημείωση: Το διδακτικό πακέτο σε κάθε περίπτωση αποπληρώνεται σε 2 δόσεις,1η δόση 150 €, τον Ιούνιο και 2η δόση 200 €, τον Σεπτέμβριο, απευθείας στον εκδοτικό οίκο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης των διδάκτρων. 

Η κατάθεση της προκαταβολής των διδάκτρων και των υπολοίπων δόσεων που αφορούν τα δίδακτρα, γίνεται στον λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Alpha Bank.

Ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της Alpha Bank είναι: GR 6401403100310002002020935

Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου και οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος 4165.0101

Στους συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρεται διδακτικό πακέτο περίπου 3.000 σελίδων, οργανωμένο σε 2 συλλογές 10 ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books).

α. Συλλογή 4 βιβλίων (e-books) με στρατηγικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στη ΓΛΩΣΣΑ για παιδιά και μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

1. Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα-Φωνημική & Φωνολογική Επίγνωση

2. Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα-Λεξιλόγιο & Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

3. Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα-Αναγνωστική Κατανόηση & Ευχέρεια

4. Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα-Γραφή & Διδακτικές Εφαρμογές

 

β. Συλλογή 6 βιβλίων (e-books) με στρατηγικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ για παιδιά και μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

1. Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά-Χτίζοντας Γέφυρες με τη Διδακτική Πράξη

2. Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά-Πρώτες Μαθηματικές Έννοιες

3. Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά-Βασικές Αριθμητικές Πράξεις (Φυσικοί Αριθμοί)

4. Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά-Κλάσματα & Δεκαδικοί Αριθμοί (Μη Αρνητικοί Ρητοί Αριθμοί)

5. Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά-Στρατηγικές Επίλυσης Μαθηματικών Προβλημάτων

6. Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά-Γεωμετρικές Έννοιες

 

 


Δείτε επίσης

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

«Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία»

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & Μαθηματικά (Υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων»