Αποτελείται από έναν συνδυασμό έργων που απαιτούν γραπτή αντίδραση (4 δοκιμασίες) και έργων που απαιτούν εκτελεστικές αντιδράσεις από την πλευρά του εξεταζομένου (8 δοκιμασίες).

 1. Οπτικοκινητικός συντονισμός
 2. Οπτική διάκριση & διαχωρισμός
 3. Αντίληψη σχέσεων στο χώρο
 4. Αναπαραγωγή γεωμετρικών σχεδίων
 5. Αναγνώριση σχημάτων στην παλάμη
 6. Ηχητικά μοτίβα / κινητική αναπαραγωγή
 7. Δάχτυλο στη μύτη
 8. Περπάτημα φτέρνα – δάχτυλα
 9. Ισορροπία σε ένα πόδι
 10. Γρήγορες αντιστρεφόμενες επαναλαμβανόμενες κινήσεις του χεριού
 11. Έκταση του βραχίονα και του ποδιού
Στη βαθμολόγηση διακρίνουμε: την κανονική απόκλιση, στην οποία ο μαθητής, νευρολογικά, κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα και σπάνια εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες, τη σοβαρή απόκλιση, όπου το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στη μάθηση, οι οποίες εμφανίζονται και με άλλα σύνδρομα, συνδυασμούς προβλημάτων, και τη μέτρια διαφορά, το άτομο δεν αποδίδει σύμφωνα με την ηλικία του και παρουσιάζει συμπτώματα αναπτυξιακής ή νευρολογικής φύσης.