Από την αξιολόγηση στην διδασκαλία

Post

«Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία»

Ευχαριστούμε πολύ για το έντονο ενδιαφέρον σας. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μοριοδοτούµενο στην Ειδική Αγωγή & στη Γενική Εκπαίδευση.


Συμπληρώστε την αίτηση εδώ


To 9μηνο εξ'αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα ειδικής αγωγής «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές ∆υσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία» πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία της Επιστημονικά Υπεύθυνης Σωτηρίας Τζιβινίκου.

Ο βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές ∆υσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία» είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικών παιδαγωγών, τόσο των υπηρετούντων ως αναπληρωτές, όσο και των μονίμων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλες τις δομές της προσχολικής, Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, όπως των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών. Επίσης, την επαγγελματική ανάπτυξη των ειδικοτήτων που εντάσσονται στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ενδιαφέρονται (ως οφείλουν) για ψυχοεκπαιδευτικά θέματα.

 

Τηλεφωνική επικοινωνία για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:
Σταθερό τηλέφωνο: 2421074884
Κινητό τηλέφωνο: 698 7787911 / 698 7787912


 • Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με την ειδική αγωγή, και ιδιαίτερα με τις μαθησιακές δυσκολίες και τη διαφοροποίησή τους από άλλες παρόμοιες δυσκολίες/διαταραχές.
 • Η σε βάθος και έκταση επιμόρφωση των μη εχόντων πρότερη γνώση σχετική με τα αντίστοιχα θέματα.
 • Η θεωρητική και εμπειρική ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τα θέματα της ανίχνευσης, της αξιολόγησης, και του σχεδιασμού παρεμβάσεων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη και το τμήμα ένταξης, στα βασικά γνωστικά αντικείμενα της ανάγνωσης, γραφής και των μαθηματικών.
 • Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών (μελλοντικών, αναπληρωτών και μονίμων) καθώς και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση όχι στις δυσκολίες των μαθητών μόνο, αλλά στην προσαρμογή της διδασκαλίας σε κάθε μαθητή.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕ­ ΑΥ 
 2. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ 
 3. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης 
 4. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης (προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας)  
 5. Ψυχολόγους 
 6. Λογοθεραπευτές 
 7. Εργοθεραπευτές 
 8. Κοινωνικούς Λειτουργούς 
 9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) 
 10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων 

 

Το παρόν πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης:
A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής
Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189) (λεπτομέρειες εδώ)
Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες. Και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188)  (λεπτομέρειες εδώ)
Δ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευ­ σης, νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398) (λεπτομέρειες εδώ)

Η χρονική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε 550 ώρες διδασκαλίας, σε 9 μήνες. Ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Μάρτιος 2020
Λήξη εκπαιδευτικού προγράμματος: Δεκέμβριος 2020

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με τα μέλη που απαρτίζουν την επιστημονική και συγγραφική ομάδα να διαθέτουν εξέχουσα εμπειρία και δραστηριοποίηση σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την εκάστοτε συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης βεβαιώνοντας τα αποκτηθέντα προσόντα αποσκοπώντας στη διευκόλυνση ευρέσεως εργασίας.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 700 €, το οποίο είναι άθροισμα 2 επιμέρους ποσών: 

kostos

Δίδακτρα μαθημάτων (400 €) +Αγορά διδακτικού υλικού (300 €)=700 €

Βασικό μέλημα του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της συμμετοχής όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, με δόσεις και εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, η αποπληρωμή γίνεται με πολλαπλούς τρόπους και προσφέρονται εκπτώσεις στα δίδακτρα των μαθημάτων, ως εξής:
*Αγορά διδακτικού υλικού: Προσφέρεται πρόσβαση σε μεγάλη ψηφιακή τράπεζα διδακτικού υλικού, (www.alearning.gr) η οποία συνεχώς αυξάνεται και ανανεώνεται. Η αγορά γίνεται απευθείας από τον εκδοτικό οίκο (Λεπτομέρειες θα δοθούν στη διάρκεια του προγράμματος)

¹3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (έκπτωση 25% στα δίδακτρα μαθημάτων):
α) στην περίπτωση ομαδικής εγγραφής 3 ατόμων και πάνω,
β) σε όλους όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα της ίδιας επιστημονικής υπεύθυνης, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων του
ΠΤΕΑ και των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών (ΠΤΕΑ και ΕΑΠ­ΠΤΕΑ).
²4η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (έκπτωση 12% στα δίδακτρα μαθημάτων): Η έκπτωση αυτή προσφέρεται στα μέλη πολύτεκνων, τριτέκνων και μονογονεϊκών
οικογενειών, στους ανέργους, τους ανθρώπους με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρία και τους φοιτητές.
Σημείωση 1. Οι εκπτώσεις δεν αθροίζονται. Ο ενδιαφερόμενος
μπορεί αν επιλέξει μία εκπτωτική κατηγορία.
Σημείωση 2. Ακύρωση αίτησης και επιστροφή χρημάτων γίνεται
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέχρι την ημέρα έναρξης

Η κατάθεση της προκαταβολής των διδάκτρων και των υπολοίπων δόσεων που αφορούν τα δίδακτρα, γίνεται στον λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Alpha Bank.

Ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της Alpha Bank είναι: GR 6401403100310002002020935.

Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου και οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος  4165.0109.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

 • Webinars που ακολουθούν τις αρχές και της Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων Είναι μια εξαιρετικά φιλική διαδικασία προς τους επιμορφούμενους, με συνεχή τεχνική υποστήριξη.
 • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με πλούσιο ακαδημαϊκό και εμπειρικό υλικό, η μελέτη του οποίου γίνεται με ευέ­ λικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες των επιμορφούμενων.
 • Βιντεομαθήματα που παράγονται από την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και είναι διαθέσιμα συνεχώς προς τους επιμορφούμενους.
 • Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των επιμορφούμενων: Οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να εκπονήσουν 2 σύντομες ερ­ γασίες που είναι προσανατολισμένες σε προτάσεις χρήσης του διδακτικού υλικού που περιλαμβάνει το πρόγραμμα.
 • Προαιρετική επέκταση των εργασιών (μετά από επιλογή από την επιστημονική υπεύθυνη): Προσφέρεται εποπτεία για την εκπόνηση μικρών ερευνητικών εργασιών που θα καλύπτουν τα προαπαιτούμενα προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή επιστημονικά συνέδρια.

 

 

Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔείτε επίσης

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

«Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία»

Post Πιστοποιημένα Σεμινάρια

Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων»