Αξιολογώ Σχεδιάζω Διδάσκω

Post

Αξιολογώ Σχεδιάζω Διδάσκω

Αξιολογώ Σχεδιάζω Διδάσκω:
Αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην Ανάγνωση και τη Γραφή για μαθητές με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες.

Ένα βιβλίο-τομή στην ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία στο χώρο της ειδικής αγωγής.
• Θεωρείται μονογραφία σε ακαδημαϊκό επίπεδο, και οδηγός διδακτικών εφαρμογών, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.
• Στις 600 σελίδες του ξεδιπλώνονται τα θέματα της αξιολόγησης για τον αναδυόμενο γραμματισμό, την ανάγνωση, την παραγωγή γραπτού λόγου και στη συνέχεια προσφέρονται εκατοντάδες αποτελεσματικές παρεμβάσεις, σχέδια διδασκαλίας και εκπαιδευτικά σενάρια για την υποστήριξη των μαθητών με δυσκολίες.
• Ένα βιβλίο που ήρθε να καλύψει ένα σημαντικό κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας στα αντίστοιχα θέματα!

Είναι προσανατολισμένο
Α) στην Πρακτική ΄Άσκηση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων με έμφαση στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές προγραμμάτων ειδικής αγωγής.
Β) στην υποστήριξη των νέων ειδικών παιδαγωγών, αποτελώντας το βιβλίο αναφοράς για τα θέματα της καθημερινότητας της αξιολόγησης και της διδασκαλίας
Γ) στην υποστήριξη του έργου των συντονιστών εκπαίδευσης, των ΚΕΔΥ, των ΕΔΕΑΥ και παρόμοιων θεσμών, που στοχεύουν στη συνεχή υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου

Δείτε επίσης

Post Επιστημονικά θέματα

«Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά»

Post Επιστημονικά θέματα

Alearning

Post Επιστημονικά θέματα

Αξιολογώ Σχεδιάζω Διδάσκω

Post Νομοθεσία

Λίστα των ΠΜΣ που έλαβαν έγκριση συνάφειας προς την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία