Επιστημονικό υλικό για την αξιολόγηση και τη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Αναγνωστικές δυσκολίες

Αναγνωστικές δυσκολίες

Οι μαθητές που έχουν δυσκολίες αποκωδικοποίησης, δηλαδή έχουν ειδική μαθησιακή δυσκολία…

περισσότερα
Εξελικτική διαταραχή συντονισμού/δυσπραξία

Εξελικτική διαταραχή συντονισμού/δυσπραξία

Ως ταυτόσημοι χρησιμοποιούνται οι όροι: σύνδρομο αδέξιου παιδιού...

περισσότερα
Δυσλεξία

Δυσλεξία

Ο πρόσφατος επαναπροσδιορισμός της δυσλεξίας από την Orton Society, ο οποίος αντανακλά…

περισσότερα
Συμπόσιο «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Συμπόσιο «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης...

περισσότερα
Ανίχνευση

Ανίχνευση

Ανίχνευση είναι γενικά ένα σύντομο και οικονομικό τεστ...

περισσότερα
Διάγνωση

Διάγνωση

Διάγνωση είναι η διεπιστημονική αξιολόγηση με σκοπό τον εντοπισμό διαταραχών ή αποκλίσεων…

περισσότερα
Aξιολόγηση

Aξιολόγηση

Aξιολόγηση είναι η διαδικασία της συλλογής πληροφοριών για την αναγνώριση των παραγόντων…

περισσότερα
Διαταραχή Γραπτής έκφρασης/δυσορθογραφία/δυσγραφία

Διαταραχή Γραπτής έκφρασης/δυσορθογραφία/δυσγραφία

Τα κριτήρια του εγχειριδίου DSM-IV-TR για τη διαταραχή της γραπτής έκφρασης είναι…

περισσότερα
Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας

Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας

Το Detroit Test μαθησιακής επάρκειας είναι η προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική…

περισσότερα
Ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών ανά ηλικία

Ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών ανά ηλικία

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών που μπορούν να ταξινομηθούν με…

περισσότερα
Ειδική Αγωγή: Συμπόσιο

Ειδική Αγωγή: Συμπόσιο "Αναπτυξιακές Διαταραχές και Μάθηση"

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συμπόσιο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

περισσότερα

"Συζητώντας για την Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών"

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συμπόσιο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

περισσότερα