Επιστημονικό υλικό για την αξιολόγηση και τη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

Κάποιοι μαθητές δυσκολεύονται με την ανάγνωση, αλλά δεν εντάσσονται στους μαθητές…

περισσότερα
Εκπαιδευτική <br> Πλατφόρμα <br> Alearning

Εκπαιδευτική
Πλατφόρμα
Alearning

Η πλατφόρμα alearning.gr, είναι η πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα παροχής...

περισσότερα
Ειδική Διαταραχή του Λόγου ή δυσφασία

Ειδική Διαταραχή του Λόγου ή δυσφασία

Η Ειδική Διαταραχή του Λόγου είναι ανεπάρκεια στις ικανότητες του λόγου...

περισσότερα
Δυσαριθμησία

Δυσαριθμησία

Η δυσαριθμησία περιλαμβάνει δυσκολίες όπως στην εκμάθηση μαθηματικών εννοιών...

περισσότερα
Αναγνωστικές δυσκολίες

Αναγνωστικές δυσκολίες

Οι μαθητές που έχουν δυσκολίες αποκωδικοποίησης, δηλαδή έχουν ειδική μαθησιακή δυσκολία…

περισσότερα
Εξελικτική διαταραχή συντονισμού/δυσπραξία

Εξελικτική διαταραχή συντονισμού/δυσπραξία

Ως ταυτόσημοι χρησιμοποιούνται οι όροι: σύνδρομο αδέξιου παιδιού...

περισσότερα
Δυσλεξία

Δυσλεξία

Ο πρόσφατος επαναπροσδιορισμός της δυσλεξίας από την Orton Society, ο οποίος αντανακλά…

περισσότερα
Συμπόσιο «Μαθησιακές Δυσκολίες, πάρον & μέλλον»

Συμπόσιο «Μαθησιακές Δυσκολίες, πάρον & μέλλον»

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης...

περισσότερα
Ανίχνευση

Ανίχνευση

Ανίχνευση είναι γενικά ένα σύντομο και οικονομικό τεστ...

περισσότερα
Διάγνωση

Διάγνωση

Διάγνωση είναι η διεπιστημονική αξιολόγηση με σκοπό τον εντοπισμό διαταραχών ή αποκλίσεων…

περισσότερα
Aξιολόγηση

Aξιολόγηση

Aξιολόγηση είναι η διαδικασία της συλλογής πληροφοριών για την αναγνώριση των παραγόντων…

περισσότερα
Διαταραχή Γραπτής έκφρασης/δυσορθογραφία/δυσγραφία

Διαταραχή Γραπτής έκφρασης/δυσορθογραφία/δυσγραφία

Τα κριτήρια του εγχειριδίου DSM-IV-TR για τη διαταραχή της γραπτής έκφρασης είναι…

περισσότερα
Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας

Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας

Το Detroit Test μαθησιακής επάρκειας είναι η προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική…

περισσότερα