Επιστημονικό υλικό για την αξιολόγηση και τη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Post

Αναγνωστικές δυσκολίες

Οι μαθητές που έχουν δυσκολίες αποκωδικοποίησης, δηλαδή έχουν ειδική μαθησιακή δυσκολία…

περισσότερα
Post

Εξελικτική διαταραχή συντονισμού/δυσπραξία

Ως ταυτόσημοι χρησιμοποιούνται οι όροι: σύνδρομο αδέξιου παιδιού...

περισσότερα
Post

Δυσλεξία

Ο πρόσφατος επαναπροσδιορισμός της δυσλεξίας από την Orton Society, ο οποίος αντανακλά…

περισσότερα
Post

Μάθημα διαφορετικότητας

Μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα «ξεχωριστό» μάθημα είχαν μαθητές των…

περισσότερα
Post

Συμπόσιο «ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ»

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης...

περισσότερα
Post

Ανίχνευση

Ανίχνευση είναι γενικά ένα σύντομο και οικονομικό τεστ...

περισσότερα
Post

Διάγνωση

Διάγνωση είναι η διεπιστημονική αξιολόγηση με σκοπό τον εντοπισμό διαταραχών ή αποκλίσεων…

περισσότερα
Post

Aξιολόγηση

Aξιολόγηση είναι η διαδικασία της συλλογής πληροφοριών για την αναγνώριση των παραγόντων…

περισσότερα
Post

Διαταραχή Γραπτής έκφρασης/δυσορθογραφία/δυσγραφία

Τα κριτήρια του εγχειριδίου DSM-IV-TR για τη διαταραχή της γραπτής έκφρασης είναι…

περισσότερα
Post

Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας

Το Detroit Test μαθησιακής επάρκειας είναι η προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική…

περισσότερα
Post

Ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών ανά ηλικία

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις των μαθησιακών δυσκολιών που μπορούν να ταξινομηθούν με…

περισσότερα
Post

Ειδική Αγωγή: Συμπόσιο "Αναπτυξιακές Διαταραχές και Μάθηση"

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συμπόσιο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

περισσότερα